ERASMUS+

Since 2016

Erasmus+

Už od roku 2016, vďaka finančnej podpore Európskej únie, má možnosť Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave organizovať zahraničnú odbornú stáž pre študentov v rámci projektu Erasmus+

Spolufinancované z programu Európskej únie Erasmus+

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Čo je to projekt Erasmus+?

Projekt Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Vďaka finančnej podpore, naša škola má od roku 2016 možnosť organizovať odbornú zahraničnú stáž v rámci tohto projektu.Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave v roku 2021 získala od Európskej únie akreditáciu na obdobie 2022 - 2027, čo škole umožňuje aj naďalej uskutočnovať pre študentov vynikajúce zahraničné odborné stáže po celej Európskej Únií v rámci úspešného projektu Erasmus+.

Galéria

Tu môžete nahliadnuť do fotiek a videí, ktoré sme počas predošlých rokov spolu so študentmi na stáži vytvorili.

Zaujal ťa projekt Erasmus+?

Zaregistruj sa ešte dnes! Tie najlepšie zážitky zažiješ len na zahraničnej stáži!


Spokojných študentov

Rokov Erasmusu+

Celková návštevnosť webu

História

Tu nájdete dokumenty, kde sme zhodnotili Erasmus+ zo stáží z predošlých rokov.

Partneri

Firmy, v ktorých naši študenti robia stáž.

Výroky študentov

Čo povedali študenti o projekte Erasmus+?

Náš tím

Osoby, ktoré sa starajú o bezproblémový chod projektu na našej škole.

Ing. Ľubica Gergelyová

Kontaktná a koordinačná osoba projektu

Ing. Vladimír Brath

Odborný poradca pre bilaterálne vzťahy projektu

Ing. Ivana Augustínová

Odborný poradca